Dotace pro včelaře 2024

Dotace pro včelaře v roce 2024

V České republice, kde včelařství má hluboké kořeny a je považováno za důležitou součást kulturního a ekonomického dědictví, jsou výzvy a příležitosti v oblasti včelařství vnímány s velkou vážností. Stát, spolu s různými neziskovými organizacemi, nabízí včelařům řadu dotací a podpůrných programů, jejichž cílem je nejen podpořit samotné včelařství, ale i zvýšit povědomí o významu včel pro ekosystémy a zemědělství. Zde je aktualizovaný přehled o dostupných dotacích pro včelaře v České republice pro rok 2024.

Typy dostupných dotací

Pro české včelaře jsou k dispozici různé typy dotací, které mohou pokrývat širokou škálu aktivit:

Nákup včelařského zařízení: Podpora pro pořízení moderního včelařského vybavení, jako jsou úlymedometypastovací zařízeníodvíčkovací zařízení, nádoby pro míchání medu.

Vzdělávací programy a kurzy: Finanční prostředky na účast ve vzdělávacích kurzech zaměřených na osvědčené postupy včelaření, ochranu zdraví včel, a udržitelné zemědělské metody.

Obnova a ochrana habitatů včel: Dotace zaměřené na projekty obnovy přirozených habitatů, vytváření květinových pásem a podporu biodiverzity.

Výzkum a inovace v oblasti včelařství: Financování projektů zabývajících se výzkumem zaměřeným na zlepšení zdraví včel, boji proti nemocem a škůdcům, a vývojem nových technologií.

Jak získat dotaci pro včelaře?

Informace a příprava: Nejprve je nutné se informovat o dostupných dotacích. Informace můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), nebo na stránkách včelařských asociací a univerzit s agrárním zaměřením.

Splnění kritérií: Každý dotací program má vlastní kritéria pro udělení podpory. Důkladně si prostudujte podmínky a zajistěte, aby vaše včelařství splňovalo všechny požadavky.

Dodržení termínů: Dotace často mají striktní termíny pro podání žádostí. Ujistěte se, že vaši žádost odevzdáte včas. 

Dotace pro včelaře v období 2023 - 2027

Dne 22.2.2023 došlo ke schválení nařízení opatřeních v odvětví včelařství. Od roku 2023 do roku 2027 budou moci včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun ročně. Příspěvky mohou včelaři žádat na nákup nového technického vybavení, jehož soupis uvádíme níže. U investic je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční spoluúčasti musí být 20 %, tedy dotace mohou pokrýt až 80 % nákladů na pořízení vybavení.


Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH.  Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

Číslo 

 POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s maximálně 150 včelstvy)

MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK

1

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) - ruční medomet

12 000 Kč

2

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) - medomet s elektrickým pohonem

30 000 Kč

3

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

18 000 Kč

4

Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

6 000 Kč

5

Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

18 000 Kč

6

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

4 000 Kč

8

Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

18 000 Kč

9

Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

12 000 Kč

10

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů)

12 000 Kč

11

Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů

24 000 Kč

13

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

24 000 Kč

17

Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg

12 000 Kč


Číslo 

 POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s více než 150 včelstvy)

MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK

1

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky

48 000 Kč

2

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů

36 000 Kč

3

Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) – elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu

36 000 Kč

4

Nádoba umožňující temperaci, čistění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více

8 000 Kč

5

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu

24 000 Kč

6

Chladící technologie s výkonem nad 25 m3 sloužící ke skladování plástů

48 000 Kč

7

Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček

48 000 Kč

8

Etiketovací zařízení

24 000 Kč

9

Balící zařízení do druhého a dalšího obalu

24 000 Kč

 

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření racionalizace kočování

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, který lze na dané zařízení pro kočování získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH. Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

ČÍSLO

POPIS

MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK

1

Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)

18 000 Kč

2

Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích

60 000 Kč

3

Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti)

18 000 Kč


Cookies
Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.