Včelaření na Yucatanu – Mexiko

Včelaření na Yucatanu – Mexiko

Koncem roku 2024 jsme udělali akvizici u včelařů v Mexiku ve státech Yucatan a Quintana Roo.

Včelaření v Mexiku je často důležitou součástí zemědělského a ekonomického systému. Mexiko je domovem rozmanitých druhů včel a poskytuje ideální podmínky pro včelařství díky svému teplému klimatu a bohaté biodiverzitě. Včelařství v Mexiku se zaměřuje na produkci medu, vosku a dalších včelích produktů. Mexický med patří mezi některé z nejkvalitnějších na světě, a mnoho včelařů se specializuje na produkci medu z exotických květů, jako je například med z agáve. Nicméně, v posledních letech čelí včelařství v Mexiku výzvám, jako je používání pesticidů a ztráta přirozených habitatů včel.

   Med Melipona

V Mexiku se v této oblasti včelaří se včelou druhu Melipona. Tento druh včel nemá žihadlo, ale je menší než včela medonosná. V úlech je většinou jen několik set jedinců a proto i výnosnost včelstva je menší než u včely medonosné. V současnosti je Melipona nahrazována včelou medonosnou a to jak z důvodu výnosnosti medu a vosku, ale také z důvodu nemocí, parazitů atd.

Hlavní problémy u včelaření s Melipponou :

Nemoci:

Nákazy plástů: Infekce plástů mohou včely zasáhnout a vést k úhynu larev a dospělých jedinců.

Nosemoza: Respirační onemocnění, které může ovlivnit dýchací cesty včel.

Americká hniloba včelstva: Bakteriální onemocnění, které může zničit včelstvo.

Paraziti:

Včelí roztoči: Paraziti, jako je Varroa destructor, mohou napadat včely a přenášet viry, což může vést k oslabení včelstva.

Zavíječ: Larvy zavíječe mohou napadat úly a voskové plástve.

Environmentální hrozby:

Ztráta habitatu: Změny v prostředí, ztráta přírodních stanovišť a znečištění mohou ohrozit včely i jejich zdroje potravy.

Pesticidy: Pesticidy používané v zemědělství mohou negativně ovlivňovat zdraví včel a vést k úhynu.

Pro ochranu včel Melippona a dalších včelích druhů je důležité věnovat pozornost prevenci nemocí a parazitů, udržovat zdravé prostředí, minimalizovat používání pesticidů a poskytovat vhodnou péči o včelstvo. Pravidelná kontrola a monitorování zdraví včel mohou také pomoci identifikovat potenciální problémy včas a přijmout opatření k jejich řešení. Snůška u včel Melippona je na jaře a na podzim , a to jen několik kg na včelstvo. Pro komerční využití se tedy spíše chovají včely medonosné.

Celkově lze říci, že snůška u včel Melippona je spíše méně významná z hlediska komerční produkce medu a vosku, ale může být důležitá pro místní komunity a zachování biodiverzity v tropických oblastech, kde se včely Melippona vyskytují.

Med v Mexiku má různé vlastnosti, které mohou být ovlivněny regionálními rozdíly, typy květin, které včely navštěvují, a způsoby, jakými je med zpracováván. Zde jsou některé obecné vlastnosti mexického medu:

Rozmanitost chutí: Mexiko je zemí s bohatou mnoha druhů květin a ovoce, což přispívá k rozmanitosti chutí medu. Med z různých oblastí Mexika může mít odlišné chuťové profily a aromatické vlastnosti v závislosti na dostupných květech.

Kvalita a čistota: Mexický med je často ceněný pro svou kvalitu a čistotu.

Tradiční využití: Mexický med má dlouhou historii tradičního využití v místních kulturách. Byl používán nejen jako potravina, ale také pro léčebné účely a při různých rituálech a ceremoniích.

Specifické druhy: V Mexiku se můžete setkat s různými druhy medu v závislosti na oblasti. Například med z agáve (agave nectar) je populární druh medu v některých částech země.

Celkově lze říci, že mexický med je ceněný pro svou rozmanitost, kvalitu a tradiční význam v místních komunitách. Jeho vlastnosti se mohou lišit v závislosti na regionu a způsobu produkce, ale často představují důležitou součást kulturní a gastronomické identity Mexika.

Výstavy :

Valladolid, město v mexickém státě Yucatán, je známé svou bohatou historií, kulturou a také včelařskými tradicemi. V rámci včelařství je Valladolid důležitým centrem, kde se konají různé včelařské události a výstavy. Včelařské výstavy ve Valladolidu jsou obvykle událostmi, které přitahují včelaře, vědce, zemědělce a všechny zájemce o včelařství z celého Mexika i ze zahraničí. Tyto události zahrnují:

Prezentace včelařských produktů: Zde se vystavují med, vosk, propolis, ale také různé včelařské pomůcky, úly, medomety, odvíčkovací potřeby, včelařské ochranné pomůcky, přípravky a další.

Přednášky a semináře: Odborníci na včelařství prezentují nové poznatky, trendy a osvědčené postupy týkající se péče o včely, chovu královny včelí a dalších aspektů včelařského řemesla.

Workshopy a ukázky: Interaktivní aktivity, kde účastníci mohou získat praktické dovednosti v manipulaci s úly, produkci medu, výrobě vosku a dalších včelařských produktů.

Soutěže: 

Soutěže o nejlepší med, vosk a další včelařské produkty, které jsou hodnoceny odbornou porotou nebo veřejností.

Diskuze o aktuálních tématech včelařství, včetně ochrany včelstev, vlivu pesticidů a udržitelných praktik včelařství.

Včelařské výstavy ve Valladolidu nejen podporují včelařství jako tradiční a ekonomicky důležitou činnost v této oblasti, ale také přispívají k ochraně včelích populací a biodiverzity v celém regionu.

Cookies
Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.