Blog

Výměna mezistěn za vosk a výkup vosku

Vážení zákazníci ,

od 1.1.2020 je zahájen výkup vosku a výměna vosku za mezistěny

Ceník :

Prodej mezistěn : 369,-Kč/kg
Výměna mezistěn za vosk : 48,-Kč/kg
Výkup vosku : 190,-Kč/Kg

Z odebraného vosku je 3% srážka na nečistoty

Výroba mezistěn

Český svaz včelařů, z.s., si vyžádal od SVS seznam výrobců mezistěn, které jsou schválené,
registrované a dozorované jednotlivými místně příslušnými krajskými veterinárními správami. V porovnání se stavem před rokem jich je více, a to je pro včelaře dobré a výhodné.
Okres Veterinární číslo Provozovatel Adresa
Blansko CZ 13428 Mgr. František Vašek - KEVVA Dřevařská 1341/4, 68001 Boskovice
Blansko CZ 801 Včelpo, spol. s r.o. Obora č. p. 108, 67901 Obora
Hodonín CZ 62713414 Petr Balaštík Malá Strana 244, 69611 Mutěnice
České Budějovice CZ 31712802 Stanislav Němeček Bukvice č. p. 22, 37401 Trhové Sviny
Písek CZ 31712903 PRO VLM,s.r.o. Hrejkovice č. p. 83, 39859 Hrejkovice
Tábor CZ 31712925 Libor Kulhánek Větrná 666, Veselí nad Lužnicí I, 39181 Veselí nad
Lužnicí
Tábor CZ 31712824 Radek Lukeš Údolní 456, 39111 Planá nad Lužnicí
Chrudim CZ 53711502 Pavel Faltys Kunčí č. p. 15, 53821 Slatiňany
Karlovy Vary CZ 41710373 DCH Bohemia Trade a.s. Sokolovská 1036/124e, Rybáře, 36005 Karlovy Vary
Karlovy Vary CZ 41710384 ing. Dušan Michálek Radošov č. p. 16, 36272 Kyselka
Domažlice CZ 32711149 Včelařství Thomayer Chodov č. p. 24, 34533 Chodov
Plzeň-město CZ 32710935 Mgr. Alena Machová Losiná č. p. 445, 33204 Losiná
Plzeň-sever CZ 32710698 Pavel Cepek Větrná 386, 33144 Kožlany
Tachov CZ 32711194 Martin Škola, Včelařství Škola Výškovská 186, 34813 Chodová Planá
Bruntál CZ 81713044 Včelí farma Šimčík K Vodojemu 172, 79399 Osoblaha
Litoměřice CZ 21343 AnnKas s.r.o. Dubičná č. p. 30, 41145 Úštěk
Olomouc CZ 71710141 Jan Kováč Dlouhá 22, 783 06 Domašov nad Bystřicí
Prostějov CZ 71710130 Výrobna mezistěn a včelařských potřeb, s.r.o Stražisko 34, 798 44 Stražisko
Kroměříž CZ 72710546 Michal Říha Pravčice č. p. 125, 76824 Pravčice

Po několika připomínkách od včelařské veřejnosti byly kontaktovány všechny KVS s požadavkem ověření jeho úplnosti.
Nyní je aktuálně doplněn. Prokázalo se, že bude v nejbližší době rozšiřován o další provozovatele. Někteří už mají podanou žádost. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že výroba mezistěn pouze pro vlastní potřebu chovatele nepodléhá žádnému schvalování ani registraci. Pokud se však zpracovává včelí vosk na mezistěny i pro další včelaře, musí výrobce
požádat o schválení a registraci této činnosti místně příslušnou KVS. A to bez rozdílu, zda se jedná o komerční záležitost nebo o spolkovou aktivitu pro své členy.
V poslední době se o včelím vosku hodně napsalo i diskutovalo. Je skutečností, že se v ČR počty včelařů zvyšují a začíná se projevovat nedostatek včelího vosku pro výrobu mezistěn. U nás se zatím ojediněle vyskytly případy, kdy včely vložené mezistěny v úlech nedostavovaly a snažily se je i odstraňovat. Obdobné poznatky jsou známy i v jiných zemích Evropy.
Jednoduchou úvahou lze dospět k závěru, že za daného stavu může docházet k částečné náhradě včelího vosku jinými látkami, které mají podobné vlastnosti, jako včelí vosk. A ty také bývají podstatně levnější. Včelař má málo v praxi uplatnitelných možností poznat falšování výchozí suroviny pro výrobu mezistěn. Včely to však dokážou a při následných kontrolách už může být pozdě na nápravná opatření. Vždyť rámky s mezistěnami vkládáme do úlů v době poměrně krátkého období největšího rozvoje včelstev.
Proto, zejména chovatelé s většími počty včelstev, raději dávají přednost výrobě mezistěn pouze z vlastního vosku. Mají tak zajištěnou nejen zdravotní nezávadnost mezistěn, ale i jejich kvalitu. Podle ověřených informací jsou výrobny mezistěn vstřícné a v rámci svých kapacitních možností po předchozí domluvě přijímají ke zpracování a pro výrobu mezistěn z vlastního vosku ucelené dodávky od jednotlivých včelařů. Nejmenší množství pro rentabilní výrobu je třeba si předem
dohodnout Jsou i takové provozovny, které přijímají vyřezané souše k dalšímu zpracování. To pomáhá nejen včelařům, kteří nemají možnosti k této činnosti, ale zároveň se tak obecně zvyšuje množství vosku získaného ze včelího díla k využití pro výrobu mezistěn.
Včelaři s menšími počty včelstev také nemusí být vyloučeni z tohoto procesu uzavřeného obratu vosku a mezistěn. Znají se mezi sebou. Pokud si důvěřují, dokážou se domluvit a spolupracovat, mohou sdružit svoje malá množství vosku do jedné ucelené dodávky pro společné zpracování. Někde to tak už letos probíhalo, často i s pomocí a ve vzájemné součinnosti
v některých základních organizacích ČSV.
MVDr. Jan Krabec,
předseda komise pro zdraví včel RV ČSV

Monitoring varoázy

Postup při monitoringu varroázy
1.1. Monitoring z podložek
Do včelstev se vloží v období července a srpna podložky, opatřené dvojitou sítí proti
vynášení roztočů včelami. Spodní podložka je hladká, na ní je distanční síťovina
Polynet silná 3–4 mm s oky cca 15 mm a svrchní vrstvu tvoří Polynet s oky 2–3 mm
(viz obrázek). Někteří včelaři začínají používat tzv. varroa dna, u nichž je pod
zasíťovaným dnem vysouvací podložka. Sítě nezabrání vynášení roztočů mravenci,
pro přesnější výsledky se musí mravencům zamezit přístup nádobkami s kapalinou
pod nohami stojanu nebo lepem.
Podložky se v maximálně týdenních intervalech vyhodnocují a čistí. Vyhodnocení se
provede spočítáním spadlých samiček Varroa. Není-li pro množství měli možné
počet spadlých roztočů spočítat přímo na podložce, veškerý spad měli se po
vysušení nasype do skleničky se stolním olejem a roztoči vyplavou na hladinu (olej
se po přecezení může používat opakovaně).
Počet nalezených samiček vydělíme počtem dnů, po který byla podložka v úlu. Tím
získáme průměrný denní spad. Pokud denní spad v červenci a srpnu nepřesáhne 1–
2 roztoče, není důvod k obavám. Při nálezu nad 2–3 roztoče je třeba okamžitě zahájit
léčebná opatření, která ochrání důležitou zimní generaci včel před poškozením.
Příklad č. 1:
Podložku jsme vložili v neděli a kontrolujeme v pátek. Byly nalezeny 4 samičky
Varroa. Průměrný denní spad je méně než jeden roztoč za den (4:5 = 0,8).
Příklad č. 2:
12
Podložku jsme vložili v sobotu a kontrolujeme za 24 hodin. Bylo nalezeno 14 samiček
Varroa. Tento denní spad je alarmující.
1.2. Monitoring varroázy moučkovým cukrem
Pomůcky
− folie (např. čistá a suchá úlová podložka),
− kelímek na odměření 100 ml (asi 50 g) včel,
− cukr moučka extra jemná (50 g = 5 vrchovatých polévkových lžic na vzorek),
− kyblíček s dírkovaným a plným víkem,
− husté síto (např. spodní medový cedník),
− voda.
Postup
Tato metoda je založena na posypu včel moučkovým cukrem. Z plástu sousedícího
s plodovým tělesem setřeseme včely (pokud možno bez matky) na folii, ze které
včely poté přendáme do vhodné nádobky s víčkem a zasypeme moučkovým cukrem.
Včely s cukrem zlehka protřepáváme po dobu několika minut. Moučkový cukr
následně vysypeme na husté síto a zacukřené včely vrátíme do úlu. Moučkový cukr
prosijeme sítem (cukrové hrudky můžeme případně propláchnout vodou) a zbytky
cukru s roztoči vyklepneme na čisté pláténko. Nyní můžeme spočítat roztoče.
Poznámky
− Použitý moučkový cukr musí být suchý a bez hrudek.
− Při třepání mohou některé včely vyvrhovat potravu z medného váčku a to vede
ke tvorbě hrudek cukru. Také pára, kterou včely vydechují, je absorbována
cukrem. Proto musí být množství cukru použité v testu dostatečně velké.
− Konečné oklepání a vysypání cukru přes dírkované víčko musí být velmi
důkladné a energické, aby pokud možno všichni roztoči vypadali.
− Síto, na které cukr sypeme, musí být tak jemné, aby nepropadali roztoči Varroa,
ale pokud je příliš jemné, hodně cukru zůstane nad sítem a je nutno použít vodu
pro přesné vyhodnocení.
Výhodou tohoto postupu oproti smyvu vzorků je především to, že včely není třeba
usmrcovat. Další výhodou je, že výsledek se dá zjistit přímo na místě odběru vzorků.
V případě nějaké nejasnosti se tak dá vyšetření ihned zopakovat.
Posypávání včel jemným práškem se používá ve výzkumu v různých obměnách již
asi 25 let. Ale různé jiné prášky vnikají včelám do vzdušnic a hlavně, jsou to cizorodé
látky vnášené do včelstev. Cukr má tu výhodu, že nepředstavuje žádný stres a
nezpůsobuje vedlejší účinky. Včely navrácené po testu jsou ostatními včelami
očištěny a nebyla pozorována žádná změna jejich vitality.
13
1.3. Monitoring smyvem
Tato metoda vykazuje malou chybovost.
Pomůcky
− odměrka na odběr vzorku včel, například kelímek o objemu 100 ml
− válcová nádoba s víkem o objemu 0,5 -1 litr (například sklenice na med)
− hrubé a jemné síto, nejlépe dvojité síto na cezení medu (pod medomet)
− detergent na usmrcení včel a smyv roztočů, například směs do ostřikovačů,
naředěná na -10°C
− nádoba s čistou vodou, například zahradní konev s kropítkem
− nádoba, na kterou se dá položit dvojité síto
− světlá, nejlépe bílá podložka, například monitorovací podložka z varroa dna
Postup
Z plodových rámků anebo z jejich blízkosti do odměrky odebereme vzorek včel - asi
300 jedinců (asi 33 gramů). Vzorek včel sklepneme do sklenice a zalijeme
detergentem (přibližně 0,5l) a po chvíli přelijeme na dvojité síto (detergent zachytíme
do podstavené nádoby). Poté mimo nádobu se slitým detergentem včely v sítu
důkladně propláchneme proudem vody. Odejmeme hrubé síto a včely oklepeme do
odpadní nádoby. Roztoče zachycené na jemném sítě jemným úderem sklepneme na
podložku a spočítáme je. Před přípravou dalšího vzorku podložku očistíme od všech
roztočů. Detergent můžeme použít opakovaně.
Na trhu jsou dostupné pomůcky pro snadný monitoring smyvem - při jejich použití
výše uvedené pomůcky nejsou potřeba. Vzorek včel odebereme stejným způsobem,
jak bylo popsáno výše, sklepneme ho do perforovaného vnitřního koše, zalijeme
detergentem a nasadíme víko. Krouživým pohybem nádobou asi minutu mícháme -
vnitřní koš se roztočí jako odstředivka. Potom odejmeme víko a vytáhneme vnitřní
koš. Roztoče počítáme na dně nádobky. Před dalším použitím odstraníme vzorek
včel a roztoče. Detergent, přelitý přes jemné síto, lze použít opakovaně.
14
1.4. Monitoring narkotizací CO2
Tato metoda vykazuje malou chybovost. Na rozdíl od smyvu nedochází k usmrcení
včel. Tato metoda je oproti ostatním metodám ke včelám šetrnější.
Pomůcky
− Tubus s odnímatelným horním a spodním víkem a perforovaným mezidnem
(přepážkou)
− Tlaková nádoba s CO2 (bombička) s vhodným dávkovacím ventilem
− Odměrka na vzorek včel - pokud je tubus opatřen ryskou, není odměrka
potřeba.
Postup
Vzorek včel odebereme shodným způsobem, jako u smyvu a sklepneme ho do horní
části tubusu (nad perforované mezidno). Tubus napustíme CO2, až dojde k uspání
včel (10 - 20 sekund). Potom mírným pohybem vzorek protřepeme. Na spodním
víčku tubusu spočítáme roztoče.
Také pro narkotizaci jsou na trhu dostupné vhodné pomůcky.

Pastování medu

Úpravu medu pastováním lze udělat v domácích podmínkách. Budeme potřebovat stáčecí nádobu, popřípadě nerezové vědro, pastovací hranol nebo spirálu na pastování medu a eletktrickou vrtačku.

V medu potřebujeme vytvořit rychle malé krystalky a pak se již konzistence medu nebude měnit a med je určen pro dlouhodobé skladování.

Med budeme používat tekutý s malým obsahem vody do 19%. Do nádoby o obsahu 25 kg dáme přibližně 20 kg medu a přidáme cca 1kg medu který začíná krystalizovat nebo med který je již pastován z minulé dávky. Pastovací hranol nebo míchadlo upneme do vrtačky a začneme míchat med pomalými otáčkami. Doba míchání je cca 3 minuty dvakrát denně s doporučenou teplotou medu 10-15 stupňů celsia. Časem se med mléčně zbarví, může dostat i perleťový lesk. Nyní vyzkoušíme lžící, konzistenci medu. Pokud se med stahuje již pomalu, a lžící vytvořený žlábek se pomalu zavírá začneme s plněním do nádob či sklenic. Po naplnění do sklenic med skladujeme v temnu s teplotami do 20 stupňů celsia.

Pro pastování ve větších objemech lze použít stroje - zařízení pro pastování medu - automaty které mají časové spínače např. od firmy Lysoň.

Vytáčení medu - medobraní

Na to, aby včelař poznal kdy je možno vytočit med stačí udělat kontrolu v medníku a pohledem zjistit, zda většina buněk v rámku je zavíčkovaná. To je ta pravá chvíle pro vytáčení medu. Předem si připravíme medomet - čistě vymytý teplou vodou, odvíčkovací talíř nebo odvíčkovací lavici, odvíčkovací vidličku popřípadě odvíčkovací nůž, dále nádoby - nerezové vědro nebo jinou nerezovou nádobu pod medomet, dále stáčecí nádoby s platovým nebo nerezovým kohoutem a cedník výsuvný nebo cedník s uchy na cezení medu.

Pak již začíná včelařova odměna a začneme vytáčet - odvíčkujeme rámky z obou stran, postupně je vložíme do medometu a začneme vytáčet. Pokud má včelař medomet ruční, jde to o trochu pomaleji, s medometem elektrickým to jde rychleji a nejjednodušší je to s medometem elektrickým zvratným. V souučasné době se také vyrábějí medomety na 12 a 220 voltů. Zde  tedy má včelař možnost vytáčet přímo na stanovišti bez nutnosti převážení plných rámků do vzdálenější medárny. Je nutno podotknout že i na stanovišti u úlů by mělo v tomto případě být nějaké zázemí.

Kontrola vytočeného medu : kontrolu obsahu vody v medu provádíme refraktometrem. Přípustný obsah vody v medu je stanoven vyhláškou 20%. Norma Českého svazu včelařů pro značku Český med je 18%.

Rojení včel

K rojení včel dochází v jarních měsících, především v květnu až červnu. Rojení je přirozený způsob rozmnožování včelstev. Včelstvo si vychová novou matku a stará matka vylétne ven z úlu s množstvím dělnic které sebou nesou zásoby. K tomu že dojde k vyrojení včelstva může přispět třeba málo prostoru v úlu - včel je hodně a mají málo místa , nebo také vysokou teplotou v úlu - dochází k přehřátí včelstva.

Pokud již dojde k vyrojení včelstva potřebujeme rojochyt , rojáček nebo prázdný úl nejlépe s varroadnem, který osadíme soušemi a mezistěnami. Po odchytu a usazení roje do úlu necháme včely uzavřené alespoň 1 den aby si zvykly a důležité je roj přikrmit. Ke krmení včel můžeme použít třeba cukrové těsto medopip , apimana nebo apivital. 

V období rojení včel je také možno použít přípravky jako je rojochytová pasta a rojochytová vůně které obsahují feromony a včely lákají k usazení na místě kde jsou tyto přípravky aplikovány. Tyto pomůcky jsou základem včelařských potřeb a jsou včelaři hojně využívány.

Jarní prohlídka včelstev

Jarní prohlídku provádíme při počátku oteplení přibližně v druhé polovině března, s teplotami přes 10 °C. Dělá se za účelem kontroly vyzimovaných včelstev. Jako pracovní pomůcky postačí běžné ochrané pomůcky - klobouk či kukla popř. rukavice, kuřák, rozpěrák a smetáček. Provádíme kontrolu síly včelstva, plodování matky a stavu zásob. Kontrolu provádíme většinou pohledem, uvidíme počet obsednutých uliček, můžeme vyndat rámek z chomáče pro kontrolu plodování matky. Pokud se jeví včelstvo jako slabé nebo matka neploduje je vhodné jej spojit s jiným silným včelstvem. Včelstva také můžeme přikrmovat - doporučujeme včelí chléb MEDOPIP. Obal se pootevře nebo rozpíchá a položí na rámky shora a včely si jej odeberou. Toto těsto včely neukládají do buněk a proto je zaručená kvalita a čistota medu. 

Jak vybrat správný medomet

Medomety dělíme na radiální a tangenciální

1) Medomet radiální - mají výhodu v možnosti vytáčení velkého počtu rámků. Rámky se do medometu dávají kolmo k ose a obvodu bubnu. Mohou být na 24 ale i 36 rámků. Konstrukce těchto medometů je jednoduchá, ale nevýhoda je obtížnější vytočení pokud med je tužší.

2) Medomet tangenciální - dělíme na nezvratné a zvratné

Nezvratné - v medometu je jednoduchý koš na 3, 4 nebo i 6 rámků které se vkládají rovnoběžně s obvodem medometu. Výhoda - jednoduchá konstrukce, nižší náklady na pořízení medometu. Nevýhoda - nutnost ručního otočení rámku pro vytočení z druhé strany. Pohon - ruční nebo elektrický na 12volt nebo 220volt.

Zvratné - v medometu jsou umístěny kolmo k ose kazety většinou na 4 až 6 rámků. Při otáčení se kazety odstředivou silou naklopí k bubnu na jednu nebo druhou stranu podle směru otáčení. Výhoda - rychlejší vytáčení bez nutnosti rámky ručně obracet. Nevýhoda - vyšší pořizovací náklady.

Jaký medomet je tedy nejvhodnější ? Záleží na počtu včelstev, kondici včelaře a také určitě na finančních možnostech každého. Včelař s například 3 včelstvy může používat medomet             3 rámkový nezvratný ruční, ale může mít i 4 rámkový zvratný. Můj osobní názor je, že při dobré kondici včelaře a nižším počtu včelstev 3-4 se dobře vytáčí med s ručními medomety nezvratnými na 3-4 rámky. Při počtu včelstev od 5 výše bych osobně volil medomet s elektrickým pohonem a od 10 včelstev bych volil medomet zvratný. Je také dobře včas před nákupem medometu si uvědomit kolik včelstev do budoucna budu mít. Pokud chci včelstva udržovat na nižším počtu je vše v pořádku, ale pokud plánuji rozšíření tak rovnou koupit medomet tomu odpovídající. Na závěr opravdu nedoporučuji kupovat medomet použitý z důvodu bakteriální infekce. Nikdy totiž nevíte zda včelař který vám medomet prodal nemá nákazu u svých včel a mnohdy to neví ani on sám.

Začínáme včelařit

Základní informace pro každého kdo chce začít včelařit.

1) Výběr vhodného místa pro úly ( stanoviště ) - dobrá přístupnost , nehrozící spory se sousedy , lokalita s dobrými podmínkami - snůška , pokud možno závětrná 

2) Pořízení základního vybavení : úly , podstavec pod úly , ochranné pomůcky ( klobouk , nebo včelařská blůza , kombinéza , rozpěrák , smetáček , kuřák ,medomet , síta na cezení medu, nádoby na med , skříň na souše , sirná lampa , odvíčkovací talíř , odvíčkovací vidlička.

3) Pořízení včelstva - včelstvo doporučujeme koupit od prověřených včelařů , včely by měly být mírné s dobrým medným výnosem. Nejvhodnější je nákup oddělku - jedná se o malé včelstvo - v úlu jsou obsednuty 3-4 uličky.

4) Kolik včelstev ? Můj osobní názor je začít se 2 až 3 oddělky či celými včelstvy z důvodu možného zimního úhynu , poškození matky vinou včelaře atd.

5) Nákup úlů - určitě doporučuji včelařit s novými úly - nástavkový systém. Co se týká rámkové míry je ČR nejrozšířenější 39x24 ,  jsou zde také Langsroth a Dadant. Dále je spousta názorů zda včelařit v úlech zateplených či nezateplených. Někdo preferuje nezateplené , my včelaříme v palubkových úlech se zateplením 2cm. 

6) Každý začínající včelař by se měl poradit se včelařem z blízkého okolí ohledně práce se včelami , získat rady atd. Je také mnoho literatury o včelařství a spousta informací na internetu , včelařských fórech. Je pravdou , že ani po několika letech včelařské praxe vás včely nepřestanou udivovat co všechno je možné a co se může stát.  

7) Pokud budete chtít s něčím poradit od nás , neváhejte se na nás obrátit emailem : razova@vcelarstvi-razovi.cz nebo na tel. +420 728 684 658

Dotace pro rok 2020 - 2022

Změny ve vyplácení dotací pro období 2020-2022 najdete zde : dotace_sbirka zakonu.pdf

Důležité: podání žádosti do 15. května daného roku .

Pozor, o dotaci může nově žádat každý včelař, který je evidovaný u Českomoravské společnosti chovatelů nejméně dva roky, před podáním žádosti o dotaci. Dotace tedy nově není určena pro nově evidované včelaře.

Změny :

Administraci včelařských dotací oproti období 2018/2019 už nezajišťuje pouze Český svaz včelařů.

Žadatelem, prostřednictvím kterého mohou včelaři získávat dotace, může být:

1) Zapsaný spolek působící v chovu včel nejméně 2 roky a sdružující nejméně 500 chovatelů včel
2) Specializované vzdělávací zařízení (dotace na vzdělávací akce a včelařské kroužky)
3) Uznané chovatelské sdružení včely kraňské (dotace na obnovu včelstev)

Dotaci lze získat na tato opatření:

 • Technická pomoc
  • pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež
  • pořízení nového technického vybavení pro chovatele včel
  • pořádání výstav, účast na výstavě a jiné kulturní akci a tvorba a vydání propagačních materiálů
 • Boj proti varroáze
  • úhrada nákladů na léčebné a preventivní prostředky
 • Racionalizace kočování včelstev – pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy
 • Úhrada nákladů na rozbory medu – fyzikálně chemické rozbory medu a rozbory na přítomnost Paenibacillus larvae
 • Obnova včelstev – určeno na šlechtitelské chovy včelích matek. Pouze pro chovatele, kteří na základě rozhodnutí ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské. 

 

Opatření technická pomoc  - pořízení nového zařízení

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.

Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální pořizovací cena zařízení musí být 20 000 Kč. Celková výše uznané částky může být až 100 000 Kč

Dotace může být až 90%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu.

Chovatel, který žádá o dotaci se zavazuje, že zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let od rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 Nově jsou dotace na pořízení nového zařízení rozděleny na dotace pro chovatele bez ohledu na počet chovaných včelstev a na dotace pro chovatele s chovem více než 150 včelstev (dotace na velkokapacitní zařízení, vyšší limity dotací).

ČÍSLO POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s maximálně 150 včelstvy) MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) - ruční medomet  10 000 Kč
2 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) -  medomet s elektrickým pohonem 25 000 Kč
3 Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) 15 000 Kč
4 Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 5 000 Kč
5 Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 15 000 Kč
6 Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním 3 000 Kč
8 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 25 000 Kč
9 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) 10 000 Kč
10 Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) 10 000 Kč
11 Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů 20 000 Kč
13 Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) 20 000 Kč
17 Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg 10 000 Kč

 

ČÍSLO POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s více než 150 včelstvy) MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky 40 000 Kč
2 Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů 30 000 Kč
3 Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) – elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu 30 000 Kč
4 Nádoba umožňující temperaci, čistění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více 6 000 Kč
5 Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu 20 000 Kč
6 Chladící technologie s výkonem nad 25 m3 sloužící ke skladování plástů 40 000 Kč
7 Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček 40 000 Kč
8 Etiketovací zařízení 20 000 Kč
9 Balící zařízení do druhého a dalšího obalu 20 000 Kč

SEZNAM NOVÝCH ZAŘÍZENÍ, NA KTERÁ LZE POSKYTNOUT DOTACI V RÁMCI OPATŘENÍ RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, který lze na dané zařízení pro kočování získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH.
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

ČÍSLO POPIS MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce evidováno nejvýše 150 včelstev 15 000 Kč
  Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce evidováno více než 150 včelstev 30 000 Kč
2 Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích 50 000 Kč
3 Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti) 15 000 Kč